Project Description

‘Reports and messages laced with data and statistics are not easy understood in the absence of stories’

Ieder mens is uniek. Je wordt dus niet beschouwd als simpelweg een blauw, groen, rood of geel type. Via het Inside Out Assessment is wel een schat aan informatie te achterhalen over wat jouw natuurlijke stijlen van doen en denken zijn. Ook geeft het informatie over wat jij innerlijk beleeft, wat jij ambieert en wat jouw behoeftes en verwachtingen zullen zijn. Het laat zien waar jouw mogelijke blindspots zitten en waar jouw winstkansen liggen, op prestatievlak maar zeker ook voor jou persoonlijk in gevoel van welzijn, geluk en zingeving.
Met ruim 23 jaar ervaring in het afnemen, interpreteren en integreren van assessments in ontwikkeltrajecten van high achievers ondersteun ik persoonlijke vraagstukken met een variëteit aan instrumenten. Samen maken we vervolgens de verbinding met jouw eigen ervaringen, dilemma’s, groeiwensen, mogelijk passende rollen en andere ambities. Vanuit een realistisch beeld kun je de beste beslissingen maken voor jezelf.

De Inside Out Totaalscan is afzonderlijk te boeken, zonder noodzaak tot een aanvullend groeitraject. Wens je hier meer over te weten, plan dan jouw oriëntatie-call in via saskia@saskiagans.nl